Miesiąc: marzec 2020

Czy podział majątku wspólnego przy rozwodzie jest możliwy?

Teoretycznie tak. Zgodnie z przepisami Sąd w postępowaniu rozwodowym ma możliwość dokonania podziału majątku wspólnego. Aby Sąd mógł w ogóle rozpoznać taki wniosek to : po pierwsze musi być on zgłoszony przez jednego z małżonków, a po drugie dokonanie podziału majątku nie spowoduje nadmiernego opóźnienia przy prowadzeniu sprawy. Właśnie z tego ostatniego powodu w praktyce podział majątku przy rozwodzie zdarza się to bardzo rzadko. Wszystko zatem będzie uzależnione od zawiłości sprawy rozwodowej, majątku jakim dysponują małżonkowie i zgodności małżonków co do sposobu jego podziału. Często zdarza się tak, że same rozstrzygnięcie kwestii związanych z rozwodem będzie tak czasochłonne, że rozpoznanie wniosku o podział majątku dodatkowo wydłużyłoby czas trwania sprawy. Z mojego doświadczenia wynika, że w większości przypadków strony dopiero po zakończeniu sprawy o rozwód decydują się na założenie sprawy o podział majątku.