Czy małoletnie dziecko może być wysłuchane w sprawie rozwodowej?

O ile dziecko po ukończeniu 18 lat samodzielnie może decydować o swoim udziale w sprawie rozwodowej o tyle sprawa wygląda odmiennie jeśli chodzi o dziecko małoletnie. Zgodnie z przepisami Sąd sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. W związku z tym, że takie przesłuchanie wiąże się z dużym stresem dla małego dziecka, Sąd mając na uwadze wszelkie okoliczności każdorazowo decyduje czy istnieje uzasadniona potrzeba wysłuchania dziecka. W sprawach rozwodowych Sąd najczęściej decyduje się na przesłuchanie małoletniego w kwestiach dotyczących kontaktów dziecka z rodzicami czy władzy władzy rodzicielskiej. Często bowiem jest to kluczowy dowód dla ustalenia stanowiska i potrzeb dziecka. Jeśli Sąd podejmie decyzję o przesłuchaniu małoletniego, odbywa się ono w odpowiednich warunkach, przyjaznych dla dziecka z obowiązkowym udziałem psychologa.

Reasumując Sąd w trakcie sprawy rozwodowej zdecyduje o przesłuchaniu dziecka po rozważaniu wszystkich okoliczności. Przede wszystkim mając na uwadze wiek dziecka oraz konieczność ustalenia kwestii, które bez wysłuchania dziecka nie mogą być rozstrzygnięte.