Miesiąc: czerwiec 2020

Jakie dokumenty przygotować do pozwu o rozwód?

Podstawowe dokumenty, które są niezbędne i należy przygotować  niezależnie od tego czy wnosimy o rozwód bez orzekania czy z orzeczeniem o winie to:

  • oryginał skróconego odpisu aktu małżeństwa,
  • oryginał skróconych aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci ,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu lub oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym, w przypadku złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych
  • pozew sporządzony w dwóch egzemplarzach ,
  • Zarówno skrócony odpis aktu małżeństwa i urodzenia dzieci są do pobrania w Urzędzie Stany Cywilnego,
  • Opłatę sądową od pozwu można uiścić zarówno przelewem na rachunek bankowy właściwego Sądu lub w kasie Sądu. W przypadku gdy chcemy uzyskać zwolnienie od kosztów w postępowaniu rozwodowym należy do pozwu dołączyć wniosek o zwolnienie od kosztów wraz oświadczeniem o stanie majątkowym i rodzinnym, którego wzór jest do pobrania na stronie Sądu.