Zatrzymanie przez Policję. Jakie mam prawa?

Niezależnie od okoliczności w jakich dochodzi do zatrzymania, prawa osoby zatrzymanej są niezmienne. Do najważniejszych należą: skorzystania z pomocy adwokata, w tym prawo do nawiązania z nim kontaktu, a także bezpośrednią rozmowę, korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli zatrzymany nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim , w przypadku gdy osoba zatrzymana jest cudzoziemcem, nawiązanie… Read more »

.

Mediacja w procesie o rozwód.

Mimo iż proces o rozwód, zwłaszcza ten z orzekaniem o winie, kojarzy się z walką pomiędzy skonfliktowanymi stronami coraz częściej spotyka się korzystaniem przez strony czy skierowaniem przez Sąd stron do mediacji. Mediacje pomiędzy stronami są możliwe na każdym etapie postępowania i są całkowicie dobrowolne. Wszczęcie mediacji może nastąpić na podstawie wniosku jednej ze strony,… Read more »

.

Jakie dokumenty przygotować do pozwu o rozwód?

Podstawowe dokumenty, które są niezbędne i należy przygotować  niezależnie od tego czy wnosimy o rozwód bez orzekania czy z orzeczeniem o winie to: oryginał skróconego odpisu aktu małżeństwa, oryginał skróconych aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci , dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu lub oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym, w przypadku złożenia wniosku o zwolnienie od… Read more »

.

Czy małoletnie dziecko może być wysłuchane w sprawie rozwodowej?

O ile dziecko po ukończeniu 18 lat samodzielnie może decydować o swoim udziale w sprawie rozwodowej o tyle sprawa wygląda odmiennie jeśli chodzi o dziecko małoletnie. Zgodnie z przepisami Sąd sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. W związku z tym, że takie… Read more »

.

Czy podział majątku wspólnego przy rozwodzie jest możliwy?

Teoretycznie tak. Zgodnie z przepisami Sąd w postępowaniu rozwodowym ma możliwość dokonania podziału majątku wspólnego. Aby Sąd mógł w ogóle rozpoznać taki wniosek to : po pierwsze musi być on zgłoszony przez jednego z małżonków, a po drugie dokonanie podziału majątku nie spowoduje nadmiernego opóźnienia przy prowadzeniu sprawy. Właśnie z tego ostatniego powodu w praktyce… Read more »

.

Testowy wpis

test tezt tezt tes se tsdffsdfs dsd dg d dfdf d f

.

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!

.