Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalane indywidualnie. Jego wysokość jest uzależniona od rodzaju sprawy, jej zawiłości, nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu. Warunki wynagrodzenia oraz zasady płatności są omawiane podczas pierwszego spotkania. Wtedy informuję o wszystkich, łącznych kosztach związanych z prowadzeniem sprawy – oprócz wynagrodzenia na rzecz Kancelarii, mogą pojawić się inne koszty np. opłaty sądowe, opłaty skarbowe czy koszty związane z dojazdem.

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.