Specjalizacja

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W szczególności świadczę usługi prawne w następujących sprawach:

  • Rozwód
  • Separacja
  • Podział majątku wspólnego
  • Alimenty dla dziecka
  • Alimenty dla małżonka
  • Władza rodzicielska
  • Kontakty z dzieckiem
  • Ojcostwo
  • Przemoc domowa

Mając na uwadze charakter spraw rodzinnych, wspieram swoich Klientów na każdym etapie sprawy. Świadczona przeze mnie pomoc prawna obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie przed Sądem, ale także udział w mediacjach, negocjacjach pozaprocesowych czy w innych niezbędnych czynnościach procesowych i pozaprocesowych.